Come forth là gìNghĩa từ Come forth

Ý nghĩa của Come forth là:

  • Trình diện, ra mắt

Ví dụ minh họa cụm động từ Come forth:

 
- The draft proposal CAME FORTH in April.
Bản đề xuất phác thảo đã trình diện vào tháng Tư.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come forth trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp