Come up against là gìNghĩa từ Come up against

Ý nghĩa của Come up against là:

  • Đối mặt với vấn đề hoặc tình trạng khó khăn

Ví dụ minh họa cụm động từ Come up against:

 
- They CAME UP AGAINST a lot of opposition to their plans for an
out-of-town supermarket development.
Họ vấp phải nhiều sự phản đối về kế hoạch phát triển một siêu thị
bên ngoài thị trấn của họ.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come up against trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp