Come down to là gìNghĩa từ Come down to

Ý nghĩa của Come down to là:

  • Chung qui là

Ví dụ minh họa cụm động từ Come down to:

 
- It all COMES DOWN TO a question of who tries hardest.
Chung qui đó là một câu hỏi cho ai cố gắng nhất.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come down to trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp