Come down upon là gìNghĩa từ Come down upon

Ý nghĩa của Come down upon là:

  • Phê bình, khiển trách ai nặng nề

Ví dụ minh họa cụm động từ Come down upon:

 
- They will COME DOWN UPON us if we are late.
Họ sẽ khiển trách chúng tôi nặng nề nếu chúng tôi tới muộn.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come down upon trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp