Come down with là gìNghĩa từ Come down with

Ý nghĩa của Come down with là:

  • Ốm, ngã bệnh

Ví dụ minh họa cụm động từ Come down with:

 
- She CAME DOWN WITH a virus.
Cô ấy đã ốm vì virut

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come down with trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp