Come back là gìNghĩa từ Come back

Ý nghĩa của Come back là:

  • Trở lại, trở về

Ví dụ minh họa cụm động từ Come back:

 
- I left work and CAME BACK home early.
Tôi rời nơi làm việc và trờ về nhà sớm.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come back trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp