Come upon là gìNghĩa từ Come upon

Ý nghĩa của Come upon là:

  • Chợt gặp, tình cờ thấy

Ví dụ minh họa cụm động từ Come upon:

 
-  I CAME UPON the book in a little second-hand bookshop in Dorset.
Tôi tình cờ thấy cuốn sách đó trong một hiệu sách cũ nhỏ ở Dorset.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come upon trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp