Come into là gìCụm động từ Come into có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Come into

Ý nghĩa của Come into là:

  • Là quan trọng, là thích hợp

Ví dụ minh họa cụm động từ Come into:

 
- Money doesn't COME INTO it; I simply will not do it under any
circumstances.
Tiền bạc không là vấn đề quan trọng; đơn giản là tôi sẽ không làm điều
đó trong bất cứ tình huống nào.

Nghĩa từ Come into

Ý nghĩa của Come into là:

  • Thừa hưởng, thừa kế

Ví dụ minh họa cụm động từ Come into:

 
- She CAME INTO a lot of money when her grandmother died.
Cô ta đã thừa hưởng rất nhiều tiền khi bà cô ấy mất.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come into trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp