Come apart là gìNghĩa từ Come apart

Ý nghĩa của Come apart là:

  • Vỡ thành mảnh nhỏ

Ví dụ minh họa cụm động từ Come apart:

 
- It CAME APART when I tried to lift it off the floor and I had to 
glue it back together.
Nó vỡ thành các mảnh khi tôi cố gắng nhấc nó lên khỏi sàn và tôi đã 
phải lấy keo dán nó lại với nhau.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come apart trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp