Come through with là gìNghĩa từ Come through with

Ý nghĩa của Come through with là:

  • Cung cấp cái gì cần thiết

Ví dụ minh họa cụm động từ Come through with:

 
- He didn't COME THROUGH WITH the money and they went bust.
Anh ta đã không cung cấp số tiền cần thiết và họ phá sản.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come through with trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp