Come out in là gìNghĩa từ Come out in

Ý nghĩa của Come out in là:

  • Nổi lên, bị phủ (bởi mụn nhọn, phát ban, ...)

Ví dụ minh họa cụm động từ Come out in:

 
- She CAME OUT IN a nasty rash after touching the poisonous plant by mistake.
Cô ấy đã nổi mụn phát bạn sau khi sai lầm chạm vào cây độc.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come out in trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp