Come off it là gìNghĩa từ Come off it

Ý nghĩa của Come off it là:

  • Tôi không tin những gì bạn đang nói

Ví dụ minh họa cụm động từ Come off it:

 
- COME OFF IT; tell me the truth, please.
Tôi không tin những gì bạn đang nói; xin vui lòng hãy nói cho tôi
sự thật đi.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come off it trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp