Come forth with là gìNghĩa từ Come forth with

Ý nghĩa của Come forth with là:

  • Cung cấp thông tin

Ví dụ minh họa cụm động từ Come forth with:

 
- None of the witnesses CAME FORTH WITH an accurate description of
the gang.
Không ai trong số nhân chứng đã cung cấp thông tin miêu tả chính xác
về bọn chúng.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come forth with trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp