Come into use là gìNghĩa từ Come into use

Ý nghĩa của Come into use là:

  • Bắt đầu đi vào sử dụng

Ví dụ minh họa cụm động từ Come into use:

 
- The computerised system CAME INTO USE at the end of last year.
Hệ thống điện toán hóa đã đi vào sử dụng vào cuối năm ngoái.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come into use trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp