Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ 'E'Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ 'E' trong tiếng Anh

Ease (2)

Cụm động từ Ease off

 • Giảm áp lực

Cụm động từ Ease up

 • Thư giãn, bình tĩnh

Eat (5)

Cụm động từ Eat away

 • Phá hủy chậm

Cụm động từ Eat in

 • Ăn ở nhà

Cụm động từ Eat into

 • Sử dụng thứ gì đó có giá trị dù bạn không muốn dùng

Cụm động từ Eat out

 • Ăn tại nhà hàng

Cụm động từ Eat up

 • Ăn hết tất cả

 • Tiêu dùng, tiêu thụ

 • Tiêu thụ một thứ mà bạn không muốn nó bị tiêu hao

Ebb (1)

Cụm động từ Ebb away

 • Biến mất dần dần, tồi tệ đi (bệnh tật)

Edge (2)

Cụm động từ Edge out

 • Dần dần đẩy ai đó hoặc một cái gì đó ra khỏi vị trí của họ

Cụm động từ Edge up

 • Tiếp cận từ từ

Egg (1)

Cụm động từ Egg on

 • Khuyến khích, cổ vũ

Eke (1)

Cụm động từ Eke out

 • Dè sẻn để dùng được lâu hơn

Embark (2)

Cụm động từ Embark on

 • Bắt đầu một dự án hoặc cuộc kinh doanh

Cụm động từ Embark upon

 • Bắt đầu một dự án hoặc cuộc kinh doanh

Empty (1)

Cụm động từ Empty out

 • Làm trống rỗng cái gì đó hoàn toàn

 • Chuyển mọi thứ từ đồ chứa, đồ đựng

End (3)

Cụm động từ End in

 • Hoàn thành dứt khoát

Cụm động từ End up

 • Làm gì đó không có kế hoạch

Cụm động từ End up with

 • Nhận được như là kết quả của một cái gì đó

Enter (2)

Cụm động từ Enter for

 • Tham gia một cuộc thi

Cụm động từ Enter into

 • Tham gia hoặc chấp nhận

Eye (1)

Cụm động từ Eye up

 • Nhìn kỹ ai đó