Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ 'D'Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ 'D' trong tiếng Anh

Damp (2)

Cụm động từ Damp down

 • Trầm tĩnh lại; giảm bớt, hạ cảm giác

 • Làm cái gì cháy chậm đi

Cụm động từ Damp off

 • (Thực vật) Chết vì úng nước; bị nấm kí sinh vì quá ẩm ướt

Dash (2)

Cụm động từ Dash down

 • Viết nhanh

Cụm động từ Dash off

 • Rời một nơi nào đó nhanh chóng

 • Làm nhanh một việc gì đó, đặc biệt là khi viết lách

Dawn (1)

Cụm động từ Dawn on

 • Cuối cùng cũng nhận ra hoặc hiểu điều gì

Deal (2)

Cụm động từ Deal in

 • Buôn bán, kinh doanh

 • Quan tâm đến cái gì

Cụm động từ Deal with

 • Giải quyết, xử lý

 • Giao du, giao thiệp với ai

 • Đề cập đến

Decide (2)

Cụm động từ Decide on

 • Chọn, lựa chọn

Cụm động từ Decide upon

 • Chọn, lựa chọn

Dial (3)

Cụm động từ Dial in

 • Tham gia hội nghị, cuộc họp được tổ chức qua điện thoại

Cụm động từ Dial into

 • Tham gia hội nghị, cuộc họp được tổ chức qua điện thoại

Cụm động từ Dial up

 • Truy cập quay số (truy cập internet, mạng nội bộ qua đường truyền điện thoại)

Die (6)

Cụm động từ Die away

 • (Âm thanh) Nhỏ dần

Cụm động từ Die back

 • Khi các phần của một cây ở trên mặt đất chết nhưng rễ chính vẫn còn sống

Cụm động từ Die down

 • Giảm dần hoặc tắt dần

Cụm động từ Die for

 • Muốn cái gì đó rất nhiều

Cụm động từ Die off

 • Biến mất, trở nên tuyệt chủng, tắt phụt đi, ...

Cụm động từ Die out

 • Biến mất, trở nên tuyệt chủng

Dig (4)

Cụm động từ Dig in

 • Bắt đầu ăn uống một cách đói khát

 • (Quân sự) Đào hầm công sự

Cụm động từ Dig into

 • Với tay vào bên trong để lấy cái gì

Cụm động từ Dig out

 • Khai quật, tìm ra ... cái gì mà bạn đã không còn sử dụng trong một thời gian dài

 • Đào, khai quật để tìm ai, cái gì

Cụm động từ Dig up

 • Phanh phui

 • Di chuyển cái gì từ mặt đất

 • Đào hố, khai quật

Dine (2)

Cụm động từ Dine out

 • Đi ăn ở bên ngoài, đi ăn quán

Cụm động từ Dine out on

 • Kể một câu chuyện lặp đi lặp lại

Dip (3)

Cụm động từ Dip in

 • Nhúng cái gì vào chất lỏng trong một thời gian ngắn

Cụm động từ Dip into

 • Đọc lướt qua, xem lướt qua (đọc một số phần chứ không phải tất cả)

 • Rút tiền ra từ tài khoản tiết kiệm

Cụm động từ Dip out

 • Rời khỏi một địa điểm mà chẳng nói với ai

Disagree (1)

Cụm động từ Disagree with

 • Không hợp, khó ở (với ai, khí hậu, thức ăn, ...)

Dish (2)

Cụm động từ Dish out

 • Chuẩn bị bữa ăn

 • Tung ra nhiều cái gì

Cụm động từ Dish up

 • Chuẩn bị bữa ăn

Dive (2)

Cụm động từ Dive in

 • Bắt đầu làm cái gì, thường là không có dự định hay lập kế hoạch trước

 • Bắt đầu ăn

Cụm động từ Dive into

 • Thọc tay nhanh vào cái gì

Divide (1)

Cụm động từ Divide up

 • Phân chia, phân phối

Divvy (2)

Cụm động từ Divvy out

 • Phân chia, phân phối

Cụm động từ Divvy up

 • Phân chia, phân phối

Do (7)

Cụm động từ Do away with

 • Xóa bỏ, thủ tiêu, khử

Cụm động từ Do in

 • Thủ tiêu, giết, khử

 • Kiệt sức, mệt mỏi

Cụm động từ Do out of

 • Ngăn cản ai có được cái gì, nhất là bằng cách gian lận hay không lương thiện

Cụm động từ Do over

 • Làm lại, bắt đầu lại (khi lần đầu tiên làm không tốt)

Cụm động từ Do up

 • Cài, thắt, ... (quần áo, ...)

 • Tân trang, sửa chữa

Cụm động từ Do with

 • Thỉnh cầu, yêu cầu, ... (thường sau can, could)

Cụm động từ Do without

 • Làm gì mà không cần đến cái gì

Dob (1)

Cụm động từ Dob in

 • Tố cáo ai đó với giáo viên, nhà chức trách, ...

 • Đóng góp, quyên góp tiền

Dole (1)

Cụm động từ Dole out

 • Phân phối, phân phát, rải

Doss (3)

Cụm động từ Doss about

 • Làm không năng suốt, toi công

Cụm động từ Doss around

 • Làm không năng suốt, toi công

Cụm động từ Doss down

 • Ngủ tạm ở đâu (vì bạn không về nhà)

Double (7)

Cụm động từ Double as

 • Có công dụng, tính năng khác

Cụm động từ Double back

 • Quay trở lại, đi trở lại (theo hướng ngược lại)

Cụm động từ Double down

 • Nỗ lực hơn, cố gắng hơn

Cụm động từ Double down on

 • Nỗ lực hơn, cố gắng hơn

Cụm động từ Double over

 • Gập đôi người

Cụm động từ Double up

 • Gập đôi người

 • Chia sẽ chỗ ở vì có quá nhiều người

Cụm động từ Double up as

 • Có công dụng, tính năng khác

Doze (1)

Cụm động từ Doze off

 • Ngủ gật

Drag (1)

Cụm động từ Drag on

 • Lề mề, kéo dài không cần thiết

Draw (9)

Cụm động từ Draw back

 • Rút lui, lùi lại

Cụm động từ Draw down

 • Giảm

 • Xin vốn, xin trợ cấp

 • Cạn kiệt bởi sự tiêu dùng, sử dụng lớn

Cụm động từ Draw even

 • Về hòa với đối thủ

Cụm động từ Draw in

 • (Mùa đông) Trời tối sớm

 • (Tàu) Đến nhà ga

Cụm động từ Draw into

 • Cuốn vào, liên quan vào

Cụm động từ Draw on

 • (Thời gian) Trôi qua chậm chạp

 • Nuốt, hít khói từ điếu thuốc, điếu xì gà, ...

 • Rút tiền từ tài khoản ngân hàng bằng cách viết séc

Cụm động từ Draw out

 • Kéo dài cái gì hơn cần thiết

 • Làm cho một người nhút nhát trở nên hoạt bát hơn

Cụm động từ Draw up

 • Soạn thảo, chuẩn bị (hợp đồng, văn kiện, ...)

 • (Xe) Đỗ lại, dừng lại

Cụm động từ Draw upon

 • Sử dụng kiến thức, kĩ năng, thông tin cho một mục đích cụ thể

Dream (2)

Cụm động từ Dream of

 • Suy nghĩ hoặc cân nhắc, suy xét

Cụm động từ Dream up

 • Phát minh, sáng chế, có một ý tưởng

Dredge (1)

Cụm động từ Dredge up

 • Moi ra, phát hiện ra cái gì của ai trong quá khứ

Dress (2)

Cụm động từ Dress down

 • Ăn mặc thoải mái

 • Trách mắng, rầy la ai

Cụm động từ Dress up

 • Ăn mặc bảnh bao, lịch sự

Drift (2)

Cụm động từ Drift apart

 • Mất dần tình bạn với ai đó (do khoảng cách xa, không liên lạc, ...)

Cụm động từ Drift off

 • Bắt đầu ngủ say,vừa chợp mắt

Drill (3)

Cụm động từ Drill down

 • Tìm kiếm qua các tầng thông tin trên máy tính

Cụm động từ Drill down through

 • Lấy dữ liệu, thông tin chi tiết, tỉ mỉ

Cụm động từ Drill into

 • Nhắc lại nhiều lần để giúp ai đó học nó

Drink (1)

Cụm động từ Drink up

 • Uống cạn, uống một hơi, uống hết

Drive (6)

Cụm động từ Drive away

 • Đuổi đi, xua đuổi

Cụm động từ Drive back

 • Đẩy lùi

Cụm động từ Drive-by

 • Miêu tả tình huống ai đó bị bắn từ một chiếc xe đang di chuyển

Cụm động từ Drive off

 • Lái xe rời đi

Cụm động từ Drive out

 • Đuổi đi, xua đuổi

Cụm động từ Drive up

 • Tăng lên (giá, lãi suất, ...)

 • Dừng xe, đỗ xe

Drone (1)

Cụm động từ Drone on

 • Nói cái gì trong thời gian dài một cách tẻ nhạt, chán ngắt

Drop (12)

Cụm động từ Drop around

 • Thăm ai đó, thường không hẹn trước

 • Giao, phân phối, phân phát

Cụm động từ Drop away

 • Giảm dần (về số lượng, con số)

Cụm động từ Drop back

 • Bị bỏ lại, tụt lại đằng sau ai

Cụm động từ Drop behind

 • Bị bỏ lại, tụt lại đằng sau ai

Cụm động từ Drop by

 • Tạt vào thăm, nhân tiện vào thăm

Cụm động từ Drop in

 • Thăm ai đó, thường không hẹn trước

Cụm động từ Drop off

 • Đưa ai, cái gì đến một nơi nào đó và để họ hoặc nó ở đó

 • Ngủ, thiu thiu ngủ

 • Giảm (về số lượng, số đếm)

Cụm động từ Drop out

 • Bỏ học giữa chừng

Cụm động từ Drop over

 • Tạt vào thăm, nhân tiện ghé thăm

Cụm động từ Drop round

 • Thăm ai đó, thường không hẹn trước

Cụm động từ Drop someone in it

 • Đặt ai vào tình trạng rắc rối, khó khăn

Cụm động từ Drop through

 • Chẳng đi đến đâu, chẳng ra kết quả gì

Drown (2)

Cụm động từ Drown in

 • Có quá nhiều thứ để bạn có thể giải quyết

Cụm động từ Drown out

 • Âm thanh của cái gì làm lấp, làm át âm thanh của cái gì

Drum (3)

Cụm động từ Drum into

 • Làm ai nhớ bằng cách nhắc đi nhắc lại nhiều lần

Cụm động từ Drum out

 • Đuổi, xa thải ai

Cụm động từ Drum up

 • Tuyên truyền, quảng cáo rùm beng, tăng sự quan tâm

Dry (3)

Cụm động từ Dry off

 • Lau khô, sấy khô nhanh hoặc lau khô bề mặt

Cụm động từ Dry out

 • Điều trị (ai) hoặc được điều trị về chứng nghiện rượu

 • Làm không hoàn toàn

Cụm động từ Dry up

 • (Sông, hồ, ...) Khô cạn, cạn ráo

 • Bị ngừng cung cấp cái gì

 • Lau khô chén, đĩa, ... sau khi đã rửa chúng

 • (Câu mệnh lệnh) Không nói nữa, im đi

Duck (1)

Cụm động từ Duck out of

 • Tránh né (một nhiệm vụ, trách nhiệm, ...)

Duff (1)

Cụm động từ Duff up

 • Đánh đập ai đó nhiều lần

Dumb (1)

Cụm động từ Dumb down

 • Làm cho cái gì đơn giản và dễ dàng hơn để hiểu, đặc biệt khi để nó trở nên phổ biến hơn

Dump (1)

Cụm động từ Dump on

 • Đối xử, cư xử tệ bạc, không thích hợp

 • Chỉ trích, phê phán ai nặng nề

 • Thổ lộ, giãi bày

Dust (2)

Cụm động từ Dust down

 • Phủi bụi khỏi bề mặt của cái gì

 • Luyện lại

Cụm động từ Dust off

 • Phủi bụi khỏi bề mặt của cái gì

 • Luyện lại

Dwell (2)

Cụm động từ Dwell on

 • Dành nhiều thời gian, chăm chú vào, nhai đi nhai lại

Cụm động từ Dwell upon

 • Dành nhiều thời gian, chăm chú vào, nhai đi nhai lại