Draw back là gìNghĩa từ Draw back

Ý nghĩa của Draw back là:

  • Rút lui, lùi lại

Ví dụ minh họa cụm động từ Draw back:

 
- He DREW BACK when the dog barked.
Cậu ấy đã lùi lại khi con chó sủa.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Draw back trên, động từ Draw còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp