Draw upon là gìNghĩa từ Draw upon

Ý nghĩa của Draw upon là:

  • Sử dụng kiến thức, kĩ năng, thông tin cho một mục đích cụ thể

Ví dụ minh họa cụm động từ Draw upon:

 
- I DREW UPON my previous experience to find the solution.
Tôi đã sử dụng kinh nghiệm trước đây để tìm ra giải pháp.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Draw upon trên, động từ Draw còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp