Draw out là gìCụm động từ Draw out có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Draw out

Ý nghĩa của Draw out là:

  • Kéo dài cái gì hơn cần thiết

Ví dụ minh họa cụm động từ Draw out:

 
- The director DREW the meeting OUT with a lengthy speech.
Vị đạo diễn đã kéo dài lê thê buổi họp với một giọng điệu dài dòng.

Nghĩa từ Draw out

Ý nghĩa của Draw out là:

  • Làm cho một người nhút nhát trở nên hoạt bát hơn

Ví dụ minh họa cụm động từ Draw out:

 
- He was so quiet at first, but the teacher managed to DRAW him
OUT and get him to participate.
Lúc đầu cậu ta quá nhút nhát, nhưng giáo viên đã tìm cách để anh ta
năng nổ hơn và tham gia vào lớp học.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Draw out trên, động từ Draw còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp