Draw up là gìCụm động từ Draw up có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Draw up

Ý nghĩa của Draw up là:

  • Soạn thảo, chuẩn bị (hợp đồng, văn kiện, ...)

Ví dụ minh họa cụm động từ Draw up:

 
- The contract was DRAWN UP by our solicitor.
Hợp động đã được soạn thảo bởi cố vấn pháp luật của chúng tôi.

Nghĩa từ Draw up

Ý nghĩa của Draw up là:

  • (Xe) Đỗ lại, dừng lại

Ví dụ minh họa cụm động từ Draw up:

 
- The police car DREW UP alongside him at the red lights and asked
him to pull over.
Xe cảnh sát đã đỗ lại kế bên anh ta tại nơi đèn đỏ và yêu cầu anh ta
đỗ vào lề đường.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Draw up trên, động từ Draw còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp