Draw into là gìNghĩa từ Draw into

Ý nghĩa của Draw into là:

  • Cuốn vào, liên quan vào

Ví dụ minh họa cụm động từ Draw into:

 
- I didn't want to take sides because I didn't want to get DRAWN
INTO their arguments.
Tôi đã không muốn đứng bên cạnh bởi vì tôi không muốn bị kéo vào
cuộc tranh cãi của họ.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Draw into trên, động từ Draw còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp