Draw in là gìCụm động từ Draw in có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Draw in

Ý nghĩa của Draw in là:

  • (Mùa đông) Trời tối sớm

Ví dụ minh họa cụm động từ Draw in:

 
- The nights are DRAWING IN now it's winter.
Đêm tối đang tới sớm hơn khi bây giờ là mùa đông.

Nghĩa từ Draw in

Ý nghĩa của Draw in là:

  • (Tàu) Đến nhà ga

Ví dụ minh họa cụm động từ Draw in:

 
- The train DREW IN and we got off.
Tàu đã đến ga và chúng tôi xuống tàu.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Draw in trên, động từ Draw còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp