Draw even là gìNghĩa từ Draw even

Ý nghĩa của Draw even là:

  • Về hòa với đối thủ

Ví dụ minh họa cụm động từ Draw even:

 
- The exhausted horse DREW EVEN at the finish line.
Con ngựa kiệt sức đã về hòa với đối thủ tại vạch đích.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Draw even trên, động từ Draw còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp