Draw on là gìCụm động từ Draw on có 3 nghĩa:

Nghĩa từ Draw on

Ý nghĩa của Draw on là:

  • (Thời gian) Trôi qua chậm chạp

Ví dụ minh họa cụm động từ Draw on:

 
- As the lesson DREW ON, the students started to get bored.
Vì tiết học trôi qua chậm chạp, các sinh viên bắt đầu thấy chán ngắt.

Nghĩa từ Draw on

Ý nghĩa của Draw on là:

  • Nuốt, hít khói từ điếu thuốc, điếu xì gà, ...

Ví dụ minh họa cụm động từ Draw on:

 
- He DREW ON his cigarette and coughed.
Anh ta nuốt khói từ điếu thuốc và ho sặc sụa.

Nghĩa từ Draw on

Ý nghĩa của Draw on là:

  • Rút tiền từ tài khoản ngân hàng bằng cách viết séc

Ví dụ minh họa cụm động từ Draw on:

 
- He paid with a cheque DRAWN ON his company's account.
Anh ta chi trả với tờ séc rút từ tài khoản của anh ở công ty.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Draw on trên, động từ Draw còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp