Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ 'A'Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ 'A' trong tiếng Anh

Abide (1)

Cụm động từ Abide by

 • Tuân theo (một qui tắc, hoặc một luật lệ)

Account (1)

Cụm động từ Account for

 • Giải thích

Ache (1)

Cụm động từ Ache for

 • Khát khao (ai), hoặc muốn (làm gì)

Act (4)

Cụm động từ Act on

 • có hành động phù hợp với hoặc là do, vì việc gì

 • tác động đến vật gì

Cụm động từ Act out

 • thực hiện một việc gì đó bằng hành động và cử chỉ

 • biểu lộ cảm xúc qua cách ứng xử

Cụm động từ Act up

 • Gây phiền hà (do vận hành kém, hỏng hóc)

Cụm động từ Act upon

 • thực hiện một việc gì đó bằng hành động và cử chỉ

 • biểu lộ cảm xúc qua cách ứng xử

Add (3)

Cụm động từ Add on

 • Tính hoặc cộng thêm

Cụm động từ Add up

 • tính tổng số

 • có vẻ hợp lý hoặc thích hợp, có nghĩa lý

Cụm động từ Add up to

 • lên tới cái gì

 • tương đương với cái gì, cho thấy cái gì

Agree (1)

Cụm động từ Agree with

 • hợp với, phù hợp với, thích hợp với (thường dùng trong câu phủ định chỉ tác động tiêu cực)

Aim (1)

Cụm động từ Aim at

 • Nhắm, tập trung, hướng về

 • Nhằm mục đích

Allow (2)

Cụm động từ Allow for

 • kể đến, tính đến, chú ý đến

Cụm động từ Allow of

 • cho phép, chấp nhận, dung thứ được

Angle (1)

Cụm động từ Angle for

 • Cố gắng để đạt được cái gì đó bằng cách gián tiếp (bằng gợi ý, đề nghị, ám chỉ)

Answer (2)

Cụm động từ Answer back

 • Cãi lại

Cụm động từ Answer for

 • chịu trách nhiệm hoặc bị khiển trách về cái gì.

 • thay mặt ai

Argue (2)

Cụm động từ Argue down

 • Thắng ai đó trong cuộc tranh luận

 • Thuyết phục ai đó giảm giá (của cái gì đó) họ đang bán

 • Cố gắng thuyết phục ai đó không chấp nhận một đề nghị, ...

Cụm động từ Argue out

 • Tranh luận (một vấn đề) để tìm giải pháp

Ask (8)

Cụm động từ Ask about

 • Hỏi thăm, hỏi về (công việc, sức khỏe)

Cụm động từ Ask after

 • Hỏi han, hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của ai đó

Cụm động từ Ask around

 • Hỏi ý kiến người khác để tìm sự giúp đỡ

 • Mời ai đó

Cụm động từ Ask for

 • Gây ra phản ứng tiêu cực

 • Yêu cầu, thỉnh cầu, đòi hỏi, ...

Cụm động từ Ask in

 • Mời ai vào trong nhà bạn

Cụm động từ Ask out

 • Mời hẹn hò, hẹn hò (ai đó)

Cụm động từ Ask over

 • Mời

Cụm động từ Ask round

 • Mời ai đó

Auction (1)

Cụm động từ Auction off

 • Bán đấu giá