Add up to là gìCụm động từ Add up to có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Add up

Ý nghĩa của Add up to là:

  • tương đương với cái gì, cho thấy cái gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Add up to:

 
- These clues don't really ADD UP TO very much.
Những đầu mối này không thực sự cho thấy điều gì.

Nghĩa từ Add up to

Ý nghĩa của Add up to là:

  • lên tới cái gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Add up to:

 
- The total costs ADD UP TO several million euros.
Tổng chi phí lên tới vài triệu Euro.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Add up to trên, động từ add còn có một số cụm động từ sau:


a-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp