Ask out là gìNghĩa từ Ask out

Ý nghĩa của Ask out là:

  • Mời hẹn hò, hẹn hò (ai đó)

Ví dụ minh họa cụm động từ Ask out:

 
- He wanted to ASK her OUT but was too shy.
Anh ta đã muốn hẹn hò với cô ấy nhưng anh ta đã quá nhút nhát.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Ask out trên, động từ Ask còn có một số cụm động từ sau:


a-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp