Ask over là gìNghĩa từ Ask over

Ý nghĩa của Ask over là:

  • Mời

Ví dụ minh họa cụm động từ Ask over:

 
- They have ASKED us OVER for drinks on Friday.
Họ đã mời chúng tôi đi uống nước vào thứ Sáu này.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Ask over trên, động từ Ask còn có một số cụm động từ sau:


a-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp