Ask in là gìNghĩa từ Ask in

Ý nghĩa của Ask in là:

  • Mời ai vào trong nhà bạn

Ví dụ minh họa cụm động từ Ask in:

 
- 'John's at the door.' 'ASK him IN.'
'John đang ngoài cửa đó. Mời anh ta vào trong nhà.'

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Ask in trên, động từ Ask còn có một số cụm động từ sau:


a-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp