Ask about là gìNghĩa từ Ask about

Ý nghĩa của Ask about là:

  • Hỏi thăm, hỏi về (công việc, sức khỏe)

Ví dụ minh họa cụm động từ Ask about:

 
-  He ASKED ABOUT my father.
Anh ta đã hỏi thăm về bố tôi.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Ask about trên, động từ Ask còn có một số cụm động từ sau:


a-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp