Ask after là gìNghĩa từ Ask after

Ý nghĩa của Ask after là:

  • Hỏi han, hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của ai đó

Ví dụ minh họa cụm động từ Ask after:

 
- Jenny rang and ASKED AFTER you, so I told her you were fine.
Jenny đã gọi điện và hỏi thăm sức khỏe bạn, và mình đã nói rằng bạn ổn.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Ask after trên, động từ Ask còn có một số cụm động từ sau:


a-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp