Ask round là gìNghĩa từ Ask round

Ý nghĩa của Ask round là:

  • Mời ai đó

Ví dụ minh họa cụm động từ Ask round:

 
-  We ASKED John ROUND for diner.
Chúng tôi đã mời John tới ăn tối.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Ask round trên, động từ Ask còn có một số cụm động từ sau:


a-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp