Answer back là gìNghĩa từ Answer back

Ý nghĩa của Answer back là:

  • Cãi lại

Ví dụ minh họa cụm động từ Answer back:

 
- He's a rude little boy, always ANSWERING his mother BACK.
Cậu ta là một đứa trẻ hư, luôn luôn cãi lại mẹ cậu.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Answer back trên, động từ Answer còn có một số cụm động từ sau:


a-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp