Auction off là gìNghĩa từ Auction off

Ý nghĩa của Auction off là:

  • Bán đấu giá

Ví dụ minh họa cụm động từ Auction off:

 
- They AUCTIONED OFF their property as they were heavily in debt.
Họ đã bán đấu giá tài sản bởi vì họ bị ngập trong nợ nần.

Một số cụm động từ khác

Động từ Auction chỉ có một cụm động từ là Auction off.


a-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp