Act on là gìNghĩa từ Act up

Ý nghĩa của Act up là:

  • Gây phiền hà (do vận hành kém, hỏng hóc)

Ví dụ minh họa cụm động từ Act up:

 
- The car's acting up again.
Chiếc xe lại giở quẻ rồi.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Act up trên, động từ act còn có một số cụm động từ sau:


a-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp