Act on là gìCụm động từ Act on có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Act on

Ý nghĩa của Act on là:

  • có hành động phù hợp với hoặc là do, vì việc gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Act on:

 
Acting on information received, the police raided the club.
Làm theo thông tin nhận được, cảnh sát đã đến lục soát câu lạc bộ.

Nghĩa từ Act on

Ý nghĩa của Act on là:

  • tác động đến vật gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Act on:

 
- Alcohol acts on the brain.
Rượu ảnh hưởng đến não.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Act on trên, động từ act còn có một số cụm động từ sau:


a-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp