Dig into là gìNghĩa từ Dig into

Ý nghĩa của Dig into là:

  • Với tay vào bên trong để lấy cái gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Dig into:

 
- She DUG INTO her handbag and pulled out a bunch of keys.
Cô ấy với tay vào trong túi xách và kéo chùm chia khóa ra.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Dig into trên, động từ Dig còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp