Dig in là gìCụm động từ Dig in có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Dig in

Ý nghĩa của Dig in là:

  • Bắt đầu ăn uống một cách đói khát

Ví dụ minh họa cụm động từ Dig in:

 
- We were starving so we really DUG IN when the food finally arrived.
Chúng tôi đang chết đói vì thế chúng tôi thật sự bắt đầu lao vào ăn một
cách đói khát khi thức ăn cuối cùng được mang đến.

Nghĩa từ Dig in

Ý nghĩa của Dig in là:

  • (Quân sự) Đào hầm công sự

Ví dụ minh họa cụm động từ Dig in:

 
- Anticipating an artillery barrage, we quickly DUG IN.
Đoán trước sẽ gặp phải một hàng rào pháo binh phòng ngự, chúng tôi
đã nhanh chóng đào hầm công sự.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Dig in trên, động từ Dig còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp