Dig up là gìCụm động từ Dig up có 3 nghĩa:

Nghĩa từ Dig up

Ý nghĩa của Dig up là:

  • Phanh phui

Ví dụ minh họa cụm động từ Dig up:

 
- The reporters eventually DUG UP the truth about the affair.
Các phóng viên cuối cùng cũng phanh phui sự thật về vụ việc đó.

Nghĩa từ Dig up

Ý nghĩa của Dig up là:

  • Di chuyển cái gì từ mặt đất

Ví dụ minh họa cụm động từ Dig up:

 
- The police DUG UP a body.
Cảnh sát dọn một thi thể nằm trên mặt đất.

Nghĩa từ Dig up

Ý nghĩa của Dig up là:

  • Đào, khai quật

Ví dụ minh họa cụm động từ Dig up:

 
- An old Greek statue was DUG UP here last month.
Một pho tượng Hy Lạp cổ đã được khai quật ở đây tháng trước.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Dig up trên, động từ Dig còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp