Drift off là gìNghĩa từ Drift off

Ý nghĩa của Drift off là:

  • Bắt đầu ngủ say, vừa chợp mắt

Ví dụ minh họa cụm động từ Drift off:

 
- I was DRIFTING OFF when the noise disturbed me.
Tôi mới vừa chợp mắt thì tiếng ồn làm phiền tôi.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Drift off trên, động từ Drift còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp