Drift apart là gìNghĩa từ Drift apart

Ý nghĩa của Drift apart là:

  • Mất dần tình bạn với ai đó (do khoảng cách xa, không liên lạc, ...)

Ví dụ minh họa cụm động từ Drift apart:

 
- We were great friends at school but DRIFTED APART when we went to
different universities.
Chúng tôi đã là bạn bè thân thiết ở phổ thông nhưng đã dần đánh mất
tình bạn khi chúng tôi vào các trường đại học khác nhau.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Drift apart trên, động từ Drift còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp