Decide upon là gìNghĩa từ Decide upon

Ý nghĩa của Decide upon là:

  • Chọn, lựa chọn

Ví dụ minh họa cụm động từ Decide upon:

 
- Jane spent a long time looking at houses before she bought one,
but eventually DECIDED UPON one near her office.
Jane đã dành khá nhiều thời gian để quan sát các căn nhà trước khi
mua một cái, và cuối cùng đã quyết định chọn mua một cái gần cơ quan
cô.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Decide upon trên, động từ Decide còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp