Decide on là gìNghĩa từ Decide on

Ý nghĩa của Decide on là:

  • Chọn, lựa chọn

Ví dụ minh họa cụm động từ Decide on:

 
- John spent a long time looking at flats before he bought one,
but eventually DECIDED ON one near his work.
John đã dành khá nhiều thời gian để quan sát các căn hộ trước khi
mua một cái, và cuối cùng đã quyết định chọn mua một cái gần nơi
anh ấy làm việc.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Decide on trên, động từ Decide còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp