Drive away là gì



Nghĩa từ Drive away

Ý nghĩa của Drive away là:

  • Đuổi đi, xua đuổi

Ví dụ minh họa cụm động từ Drive away:

 
- Their unfriendliness DRIVES customers AWAY.
Thái độ không thân thiện của họ đã xua đuổi các vị khách hàng.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Drive away trên, động từ Drive còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp