Drive by là gìNghĩa từ Drive by

Ý nghĩa của Drive by là:

  • Miêu tả tình huống ai đó bị bắn từ một chiếc xe đang di chuyển

Ví dụ minh họa cụm động từ Drive by:

 
- He was killed in a DRIVE-BY shooting.
Anh ta bị giết bởi một phát đạn từ một chiếc xe đang di chuyển.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Drive by trên, động từ Drive còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp