Drive back là gìNghĩa từ Drive back

Ý nghĩa của Drive back là:

  • Đẩy lùi

Ví dụ minh họa cụm động từ Drive back:

 
- The police DROVE the crowd BACK to give the rescue workers more
space.
Cảnh sát đẩy lùi đám đông để cung cấp thêm không gian cho các nhân
viên cứu hộ.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Drive back trên, động từ Drive còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp