Drive off là gìNghĩa từ Drive off

Ý nghĩa của Drive off là:

  • Lái xe rời đi

Ví dụ minh họa cụm động từ Drive off:

 
- She slammed the car door shut and DROVE OFF without saying a word.
Cô ta đóng sầm cửa xe lại và lái xe rời đi mà chẳng nói từ nào.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Drive off trên, động từ Drive còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp