Drive up là gìCụm động từ Drive up có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Drive up

Ý nghĩa của Drive up là:

  • Tăng lên (giá, lãi suất, ...)

Ví dụ minh họa cụm động từ Drive up:

 
- The government's policies are DRIVING UP interest rates.
Những chính sách của chính phủ đang làm tăng tỉ lệ lãi suất.

Nghĩa từ Drive up

Ý nghĩa của Drive up là:

  • Dừng xe, đỗ xe

Ví dụ minh họa cụm động từ Drive up:

 
- They DROVE UP just as we were about to leave.
Họ vừa dừng xe khi chúng tôi chuẩn bị rời đi.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Drive up trên, động từ Drive còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp