Drive out là gìNghĩa từ Drive out

Ý nghĩa của Drive out là:

  • Đuổi đi, xua đuổi

Ví dụ minh họa cụm động từ Drive out:

 
- The soldiers DROVE them OUT of their homes.
Những tên lính đã xua đuổi họ ra khỏi căn nhà của họ.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Drive out trên, động từ Drive còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp