Doss around là gìNghĩa từ Doss around

Ý nghĩa của Doss around là:

  • Làm không năng suốt, toi công

Ví dụ minh họa cụm động từ Doss around:

 
- I spent the afternoon DOSSING AROUND.
Tôi đã toi công cả buổi chiều.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Doss around trên, động từ Doss còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp